highlight

IBiS - Internet biblioteka Srbije za humanističke nauke i umetnost

  english

IBiS

Glavni urednik: Žarko Mijajlović

IBiS - Internet biblioteka Srbije za humanističke nauke i umetnost

Udruženje istraživača instituta humanističkih nauka pokrenulo je inicijativu za stvaranje Internet biblioteke Srbije za humanističke nauke i umetnost IBiS. Projekat se realizuje u saradnji sa Nacionalnim centrom za digitalizaciju IBiS, u okviru projekta Virtuelna biblioteka NCD-a, čiji je urednik dr Žarko Mijajlović.

Cilj IBiS je prezentacija srpske naučne i kulturne baštine i aktuelne naučne produkcije humanističkih i srodnih nauka široj publici - stručnoj i naučnoj, domaćoj i međunarodnoj javnosti. Digitalizacija nacionalnog naučnog i kulturnog nasleđa i tekuće naučne produkcije od velikog je značaja ne samo za unapređenje pristupa ovim sadržajima i za međunarodnu naučnu razmenu, već i za očuvanje kulturnog identiteta, edukaciju domaće javnosti i predstavljanje kulturnih različitosti u evropskoj sredini.

IBiS predstavlja digitalnu kolekciju naučnih radova sa otvorenim (besplatnim i neposrednim) pristupom, urađenu u skladu sa međunarodnim standardima evropskih digitalnih biblioteka. Cilj IBiS-a je stvaranje:
 1. Digitalne zbirke naučnih radova (monografija i originalnih naučnih radova) značajnih srpskih autora u oblasti humanističkih i srodnih nauka.
 2. Digitalne zbirke istaknutih domaćih naučnih časopisa.
 3. Digitalne zbirke starih i retkih knjiga.
 4. Digitalne zbrike rukopisa i arhivske građe.
 5. Digitalne zbirke doktorskih disertacija.
Projekat IBiS u svojstvu osnivača/učesnika za sada su podržali:
 1. Nacionalni centar za digitalizaciju
 2. Udruženje istraživača instituta humanističkih nauka
 3. Insititut za srpski jezik SANU
 4. Etnografski institut SANU
 5. Arheološki institut
 6. Balkanološki institut SANU
 7. Institut za književnost i umetnost, Beograd
 8. Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak
 9. Centar za digitalne humanističke nauke.

NCD i Udruženje istraživača instituta humanističkih nauka pozivaju i ostale naučne i kulturne institucije Srbije da daju svoj doprinos formiranju ove biblioteke na sledeće načine:
 1. Uključivanjem u rad NCD-a u svojstvu učesnika projekta Internet biblioteka Srbije za humanističke nauke i umetnost.
 2. Aktivnim učestvovanjem u planiranju i određivanju prioriteta digitalizacije naučne i kulturne baštine.
 3. Davanjem saglasnosti NCD-u za digitalizaciju i digitalnu prezentaciju njihovih izdanja (naučnih knjiga i naučnih časopisa), starih i retkih knjiga i arhivske građe, pohranjenih u njihovim bibliotekama i arhivama (u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i Zakonom o kulturnim dobrima).

NCD i Udruženje istraživača instituta humanističkih nauka neprofitne su organizacije, te su usluge digitalizovanja i formiranja digitalnih kolekcija besplatne. Ove organizacije obezbediće dostupnost digitalizovanog materijala i na sajtovima institucija - učesnica projekta.